Helm de Laat

queer q. l.

QUAST: Stichting voor Queer Art 

 

Deze stichting houdt zich bezig met queer art. Queer art is een nakomelingetje van de homo/lesbische ofwel de glbt kunst en de feministische of vrouwenkust. Queer betekent eigenlijk anders, gek en raar maar is ook een scheldwoord voor hlbt's, Het wordt nu als geuzennaam gebruikt. Queer art en zijn zusje de gender art houden zich vooral bezig met (homo) seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Vroeger en nu. Hier en elders. Hoe je het zelf beleeft, hoe je er -samen met anderen- vorm aan geeft, hoe erop gereageerd wordt, hoe je met die reacties om gaat. Queer Art beweegt zich vaak in grensgebieden van wat mag en kan. In de queer art botsen en mengen het persoonlijke en het politieke vaak, al dan niet van harte. 

Voor ik directeur werd van Villa Lila, Nijmegens legendarische "homohuis", was ik jarenlang betrokken bij de organisatie van de maandelijkse expositie van beeldende kunst. In de 25 jaar van haar bestaan hebben honderden hlbt- en queer kunstenaars (v/m en x, queer en straight!) daar werk geëxposeerd. Een visuele expressie van emancipatie van homoseksualiteit. In Stichting Quast zet ik mijn activiteiten op dit terrein voort.

 

GLIMP!

 

Quast geeft elke maand het gratis e-bulletin GLIMP! uit. Daarin doe ik verslag van mijn ontdekkingsreis in de queer art. GLIMP! kent verschillende rubriekjes. In Heritage/Erfgoed schrijf ik over de activiteiten van kunstenaars die ooit in Villa Lila exposeerden. Lievelingen/Sweethearts volgt de beroemde of beruchte glbtq kunstenaars van vroeger en nu. De rubriek Wat niet mag/Shto Delat volgt het gebed zonder end van de censuur, onderdrukking en wat daartegen te ondernemen. Vroeger (Quistory) en nu (The New Front) In Qrowdfunding werven we geld voor bijzondere projecten. DIY bevat oproepen om deel te nemen aan queer art projecten. Verder bevat GLIMP! veel aankondigingen en besprekingen van nieuwe exposities, boeken, catalogi. Meestal welwillend, soms ook knorrig, maar altijd kritisch en ondogmatisch. Het is internationaal georiënteerd. En vrijwel alle teksten zijn tegenwoordig in het Engels geschreven.  

Wil je ook op de verzendlijst? Stuur een mail aan: info@stichtingquast.nl. Maak je zelf queer art of doe je kunsthistorisch of -theoretisch onderzoek? Zet GLIMP! op je verzendlijst. 


Pride Photo Nijmegen


Pride Photo Nijmegen organiseerde exposities en presentaties. Een Pride Photo Bus trok van festival naar manifestatie met wisselende exposities. Zij was ook locatie en uitvalsbasis voor activiteiten en workshops. O.a. gewijd aan fotografie maar ze bood ook schrijfworkshops van Loesje. De fotograaf Risk Hazekamp en WortkünstlerIn Tania Witte verbleven in het Besiendershuis ook als gast van het jubilerende Instituut voor Gender Studies. Stichting PAN en New Arts produceerden nieuwe clips. En natuurlijk was er een eigen, heel Nijmeegse, foto wedstrijd. Tijdens de Vierdaagse op Roze Woensdag organiseerden we in samenwerking met Dagblad de Gelderlander een flitswedstrijd... 


Lees meer over de vele activiteiten op www.pridenijmegen.nl en volg het laatste nieuws op facebook. 


Binnen Pride Nijmegen zat ik in de project organisatie en was ik vooral betrokken bij de planontwikkeling en de organisatie van exposities zoals bij voorbeeld het project Vroeger en Nu.Vroeger en Nu


Ien Dales 1989 (foto: Ineke Duursema)Huub Bruls, 2012 (foto: An Stalpers)

Foto’s van vroeger werden ter inspiratie voorgelegd aan hedendaagse fotografen. De foto’s van vroeger komen uit de serie Het kan ook Anders, een visie op homoseksualiteit van Fotografica medewerkers An Stalpers en Ineke Duursema uit 1990. De vergelijking met de foto’s van Nu laat verschuivingen zien in beeldvorming van gender en seksuele diversiteit. Verandering in de onderwerpen die actueel zijn en in de manier waarop we deze in beeld brengen.  Aan Vroeger en Nu namen ook deel: Leo van Adrichem, Loeki Bentlage, Jet Budelman, Frans Eppink, Hetty Ermers en Jac. Splinter. Op 5 juni 2015 werd de expositie geopend in het Roze Huis. In het openingspraatje ging ik o.a. in op het thema zicjtbaarheid en de geschiedschrijving van de fotografie. Het praatje kunt u hier downloaden.


Copyright bij betreffende fotografen.